Đại Hội Tuyên Úy VN tại Pháp 2015

Thứ ba – 27/10/2015 Như thường lệ, năm nay đại hội tuyên úy VN tại Pháp họp từ 12 đến 16.10.2015, tại trung tâm Mục Vụ giáo phận Toulouse, 28 rue de L’aude, 31500 Toulouse. (1) Gọi là Maison du Christ-Roi (2). Năm nay họp có 27 thành viên : 6 nữ tu, 2 Phó … [Đọc thêm…]

Lịch Sử Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc

Những Nét Đại Cương (1981-2010) Vào cuối năm 1976, người tỵ nạn Việt Nam bắt đầu đặt chân lên Tây Úc với một con số thưa thớt. Đến năm 1979, người Việt Nam bắt đầu vượt biên khá đông. Nhiều làn sóng thuyền nhân ào ạt cập bến các trại tỵ nạn trong vùng Đông … [Đọc thêm…]