Curia Nữ Vương Mân Côi Tổng Giáo Phận Sydney Tĩnh Tâm Và Tổng Hội Thường Niên

Sáng Thứ Bẩy ngày 5 tháng 12, 2015 các anh chị em Lêgio Mariae các giáo đoàn đã đến hội trường của trường học St Luke Reversby tham dự ngày tĩnh tâm và tổng hội thường niên của Curia Nữ Vương Mân Côi với chủ đề “Lêgiô Mariae Thánh Hóa Gia Đình”. Mọi người tập … [Đọc thêm…]

Thánh Lễ Giới Trẻ 28/11/15

Nghi thức trao bằng cho giảng viên giáo lý. Trong năm nay, cộng đoàn lại có thêm một số bạn trẻ đã học xong những khoa giảng viên giáo lý và được cha Phạm Quang Hồng trao bằng trong Thánh Lễ tối nay: Bốn bạn: Trần Thị Hà, Phạm Gia Huy Bruce, Nguyễn hoàng long Simon, … [Đọc thêm…]

Buổi Liên Hoan Tất Niên Của Nhóm Sinh Hoạt Ngày Thứ Sáu, 17 Tháng 12, 2015

Đây là tổ chức hằng năm mừng Giáng Sinh do văn phòng Đa Văn Hóa tổ chức cho tất cả các bác cao niên thuộc đủ mọi sắc tộc đang tham gia chương trình Chăm Sóc Tại Gia và Cộng Đồng (Home And Community Care). Buổi liên hoan luôn kèm theo chương trình văn nghệ bao … [Đọc thêm…]

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 25 Năm Hồng Ân Linh Mục Của Cha Giuse Phạm Minh Ước

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tại thánh đường Saint Ignatius dòng tên Nam Úc, vào lúc 11.00 giờ sáng ngày cuối năm 31 tháng 12 năm 2015 đã long trọng cứ hành Thánh Lễ tạ ơn mừng ngân khánh Hồng ân linh mục 25 năm của cha Giuse Phạm Minh Ước SJ. Hiện … [Đọc thêm…]

Giáo đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Woodville – Đêm Thánh Ca và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2015

Giáng Sinh một lần nữa lại về với mọi người. Giáng Sinh đối với toàn thể nhân loại đã trở thành một lễ hội vừa đong đầy niềm vui sâu lắng, lại vừa chuyển tải một sứ điệp chan chứa yêu thương và an bình. Đối với người Việt thuộc giáo đoàn công giáo Việt … [Đọc thêm…]

Giờ Chầu mỗi thứ Bẩy hàng tuần và ngày 13 mỗi tháng – giờ gia đình đến tạ

Cũng trong ân sủng của Năm Thánh, cộng đồng chúng con có chương trình Chầu Thánh Thể mỗi trưa thứ Bẩy từ 03.00 đến 05.00 giờ chiều thay phiên nhau giữa các giáo họ, đoàn thể, phòng trào và ban ngành kể cả ban trật tự và bản cắt cỏ cũng như ban ẩm thực. … [Đọc thêm…]