Thánh Ca – Nước Mắt Chiều Canvê

Nước Mắt Chiều Canvê Sáng tác: mân Côi Trình Bày: Thùy Loan Chặng thứ Mười Ba: Đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá – Tình yêu mạnh hơn sự chết 0 Likes . 0 Dislikes Like . Dislike