ĐẤNG KẾ VỊ TRUNG TRINH CỦA NGAI TÒA PHÊ-RÔ (Thế kỷ I) Thánh Clement sinh ra trong gia đình quyền quý Roma, là con của Nghị viên Faustimian.