Sau hơn một tháng hành trình, với gần 10 ngày tại Thánh địa, đi lại các dấu chân xưa của Thầy Chí Thánh Giêsu, những nơi chốn ắp