Bia Ôm

Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:
– Lúc nãy ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
– Thích thú quái gì, chẳng qua để an toàn thì phải ôm vậy thôi!
– Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.