Chuyên mục: Sống Đạo Giữa Đời

Chờ Sáng

Truyện ngắn của lão ngu Được tin ông cố bị đau ruột dư, phải nhập viện mổ khẩn cấp, cha phó phải về nhà gấp. Bộ máy nhà xứ khởi
Read More