Chuyên mục: Sống Đạo Giữa Đời

“Bỗng Dưng Yêu Đời!

“Bỗng dưng yêu đời! Bỗng dưng yêu đời!” Nhìn mây trắng bay trên nền trời! Nhìn mây trắng bay ra ngoài khơi! Bỗng dưng yêu đời!” (Phạm Duy
Read More