Chuyên mục: Sống Đạo Giữa Đời

Giáo xứ Holy Eucharist

1. Lược sử hình thành giáo xứ Ngày 09-01-1971, Cha Anthony Guelen được Đức Tổng Giám Mục Melbourne, Đức Cha James R. Knox, bổ nhiệm làm Cha Phó
Read More

Mõ Dân Chúa Tháng Năm

Lang thang kiếm chuyện chiềng làng Mõ mong được gõ “lời vàng, tiếng thơm” * Ngồi gõ gõ chiềng làng trong Tháng Tư nhưng lại là cho các
Read More