Chuyên mục: Sống Đạo Giữa Đời

Đêm Thánh

Karl Rahner Vì sao gọi lễ cử hành hôm nay là “Đêm Thánh”? Nói cho ngay, về lịch sử, ta không có cơ sở nào để khẳng định
Read More