Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam – TGP Melbourne

  Vietnamese Catholic Community – Melbourne, Australia Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.   ⛪ Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ⛪ 1. Christ the King – Braybrook ⛪ 2. Holy Child – Dallas ⛪ 3. Holy Eucharist – St Albans South ⛪ … [Đọc thêm…]

CHÚC MỪNG CHỊU CHỨC

TÂN LINH MỤC BERNAD NGUYỄN TOÀN            Do Đức Tổng Giám Mục Denis J. Hart, Tgm Melbourne               Lúc 10Am Ngày 9/9/2017            Tại Nhà Thờ Chính Tòa St Patrick’s—Melbourne TÂN PHÓ TẾ PAUL NGUYỄN HIỆP Do Đức Giám Mục Patrick O’regan, Gm Giáo Phận Sale Lúc 11 Am Ngày 2/9/2017 Tại Nhà Thờ Chính … [Đọc thêm…]

PHỤC VỤ TANG LỄ CÔNG GIÁO

Nhóm Thiện Nguyện Nicôđêmô – Sydney Công Việc: Tùy theo nhu cầu của Tang Quyến, Nhóm sẽ cốgắng tiếp giúp, hướng dẫn: – Các việc cần làm ngay khi có người thân từ trần. – Những liên hệ với quý Cha, Ban Mục Vụ, nhà thờ, nhà quàn… – Cho mượn các vật dụng cần thiết. … [Đọc thêm…]