Chuyên mục: Học hỏi – Giải trí – Thư tín

BÌNH AN CỦA CHÚA

Bình an của Chúa ở cùng tôi. Sức mạnh thiêng liêng đủ sống vui. Sốt sắng chung lòng dâng Thánh Lễ, Thành tâm lần hạt nguyện Mân Côi.
Read More

Thơ: Yêu

Anh yêu em như mặt trời yêu mặt đất Như gió ngàn yêu đồi núi bao la Anh yêu em như lũ ong tìm mật Trong rừng hoa
Read More