Nói Năng Cũng Là Một Nghệ Thuật – Trang Bạn Gái – số tháng 8, 2016

Trịnh Thanh Thủy Người xưa có câu: “Phúc thủy nan thu” (nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành). Lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, nước một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại, lời một khi đã nói ra thì không cách nào thu về. Cho nên … [Đọc thêm…]

Trang bạn gái – số tháng 5, 2016

PHỤ NỮ TỐT LÀ NGƯỜI HAY CẰN NHẰN Đàn ông thường cảm thấy không hiểu vì sao các bà vợ và các cô bạn gái lúc nào cũng nổi nóng tức giận với mình, bởi vì đó chính là một phương thức biểu hiện của tình yêu. Có người đã nói thế này: “Muốn lấy … [Đọc thêm…]