PHỤC VỤ TANG LỄ CÔNG GIÁO

Nhóm Thiện Nguyện Nicôđêmô – Sydney Công Việc: Tùy theo nhu cầu của Tang Quyến, Nhóm sẽ cốgắng tiếp giúp, hướng dẫn: – Các việc cần làm ngay khi có người thân từ trần. – Những liên hệ với quý Cha, Ban Mục Vụ, nhà thờ, nhà quàn… – Cho mượn các vật dụng cần thiết. … [Đọc thêm…]