THIỆP MỜI NGÀY THÂN HỮU SALESIAN DON BOSCO VIỆT NAM ÚC CHÂU – 2016

Kính thưa quí vị và bạn hữu, Như truyền thống hàng năm, chúng tôi thân mời quí vị tham dự: Ngày Thân Hữu Salesian Don Bosco Việt Nam Úc Châu 2016                sẽ được tổ chức vào: Thời điểm: Thứ Bảy 24/9/2016 Địa điểm: Trường Trung học Salesian 10 Bosco St. Chadstone Vic 3148  (Car park: trong sân … [Đọc thêm…]

MỪNG KÍNH LỄ MÂN CÔI

Để chuẩn bị tâm hồn mừng kính Lễ Rất Thánh Mân Côi, Hội Mân Côi Việt Nam Úc Châu Giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick ưu ái được Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. Tổng đặc trách Hội Kinh Mân Côi Đaminh Việt Nam giảng thuyết giúp các hội viên Hội Mân Côi Việt … [Đọc thêm…]

THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN Một đĩa dự trữ tất cả tài liệu điện toán của Dân Chúa bị hư, không lấy dữ kiện ra được! May mắn thay Dân Chúa Úc Châu còn một số dữ liệu cũ của mấy năm trước nên khi nhận được hay một số quí vị sẽ không nhận được báo… … [Đọc thêm…]