Latest

Thư cảm ơn – Jesuit Mission

Melbourne, 30/10/2018 Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các ông bà anh chị em, Nguyện chúc bình an và niềm vui của Phúc Âm. Trước hết con xin thay mặt cho ban tổ chức Bữa Cơm Gây Quỹ trợ giúp Tĩnh Dòng Tên  Việt Nam, chân thành cám ơn
Read More

Tỉnh Thức

Lm. Giuse Trần Việt Hùng Mùa Vọng khởi dẫn vào Năm Phụng Vụ mới.  Thời gian cử hành các nghi thức phụng vụ hoàn toàn mới trong không
Read More

Chúa Yêu Con…

Đoàn Khôi msc Một việc tưởng chừng như rất đơn giản trong đức tin Ki-tô Giáo chúng ta là tin tưởng rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương
Read More