Mầu Nhiệm Theotokos – Mẹ Thiên Chúa

Đỗ Trân Duy Có lẽ không ít Kitô hữu vẫn cảm thấy hoang mang với khái niệm Đức Maria là mẹ Đức Chúa Trời. Có người còn nghĩ rằng nói như vậy là phạm thượng. Theo suy nghĩ thông thường, không thể nào một người phàm trần thụ tạo lai ỉà mẹ sinh ra Thiên … [Đọc thêm…]

KINH KÍNH MỪNG

Vũ Văn An Kinh Kính Mừng chắc chắn là kinh được thế giới Kitô Giáo đọc nhiều hơn hết.  Ngày nay, dù là Thệ Phản, không một Kitô hữu nào lại không biết kinh này.  Có người còn biết nó dưới dạng La Tinh nữa: Ave Maria Gratia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus … [Đọc thêm…]

Thánh lễ với Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu khóc thương cho một thế giới đã không hiểu mà còn muốn giết chết hòa bình

VATICAN 19-11-2015. “Ngày nay, mọi nơi trên thế giới đều xảy ra chiến tranh mà dường như lại chẳng có lý do chính đáng nào cho những cuộc chiến ấy. Con người có thể tìm thấy con đường dẫn tới hòa bình với Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa đang gần kề.” Đây là nội … [Đọc thêm…]

Sách Audio

Mời vào: http://www.cdcgtphero.com/truyenaudio.php 0 Likes . 0 Dislikes Like . Dislike

Đức Mẹ Mân Côi

Trong năm phụng vụ, chúng ta có nhiều lễ kính nhớ Đức Mẹ, vì những ân huệ lớn lao Mẹ đã nhận được, chẳng hạn Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Mẹ Nữ Vương, hay vì những biến cố đặc biệt trong cuộc đời của Đức Mẹ, chẳng hạn, Sinh … [Đọc thêm…]