Tháng: Tháng Mười Một 2015

KINH KÍNH MỪNG

Vũ Văn An Kinh Kính Mừng chắc chắn là kinh được thế giới Kitô Giáo đọc nhiều hơn hết.  Ngày nay, dù là Thệ Phản, không một Kitô
Read More

Sợ phải lên trên Trời

Việc tin tưởng Đức Mẹ hồn xác lên trời đã có từ lâu trong Hội Thánh, vì Mẹ đã được cứu chuộc hoàn toàn, nên cũng phải được
Read More