Chúa Giàu Lòng Xót Thương Nhạc và Lời: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp Trình bày: Thùy Loan