Mẹ Đồng Công Trình bày: Thùy Loan Sáng Tác: Lm. Cao Thăng