Tháng: Tháng Năm 2016

Chúa Đã Sống Lại

Hàng năm, Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Phục Sinh để nhắc lại Mầu Nhiệm cứu chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa. Biến cố cuộc Khổ Nạn và
Read More