Tháng: Tháng Mười 2016

Tôi Hét Lên!

 Nguyễn Trung Tây Tôi đếm tiền mỏi tay! Tiền giấy đếm, sướng những đầu ngón tay. Tôi hạnh phúc mênh mông!” Đời tôi màu hồng. Tôi mệt nhọc
Read More