Tháng: Tháng Mười Hai 2016

Thiên Thần bản mệnh

Cuộc đời lắm lúc chông gai Đời tu được Chúa an bài mọi nơi Thiên thần Bản Mệnh ai ơi! Có ngài nhịp bước đường đời bình an
Read More