Month: Tháng Mười Hai 2016

Tam vị Tổng lãnh Thiên thần

TRẦM THIÊN THU Chuyển ngữ từ AngelFocus.com Tên các Tổng lãnh Thiên thần (TLTT) đều có tiếp vĩ ngữ “el”: Michael (Việt ngữ là Micae), Raphael, Gabriel. “El”
Read More

CON CÁI SỰ SÁNG

Lm Giuse Nguyễn Hữu An Mọi nơi, mọi thời, con người luôn khát khao và tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng: hạnh phúc chỉ
Read More

KINH MÂN CÔI TRONG LAO TÙ

Autumn Huỳnh Adelaide Tháng Mân Côi lại đến, con vui mừng được viết lại, những cảm nghiệm con đã trải qua trong lao tù. Và Mẹ Marria đã
Read More

Tháng Mân Côi

Hàng năm tại nước Úc tháng Mười về cũng là khởi đầu của mùa Xuân đất trời với nhiều hoa tươi, lá cành xinh tươi; còn đối trong
Read More