Tháng: Tháng Tám 2017

Chờ Sáng

Truyện ngắn của lão ngu Được tin ông cố bị đau ruột dư, phải nhập viện mổ khẩn cấp, cha phó phải về nhà gấp. Bộ máy nhà xứ khởi
Read More

Thư Cảm Tạ

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE Administration: 95 Mt Alexander Road, Flemington Vic 3031 Telephone: 0412 715 656 –
Read More

TRUYỀN GIÁO HỌC

I. Truyền giáo là gì? Trong tiếng Việt, thuật ngữ “truyền” có nghĩa là loan báo, loan truyền, công bố, là nói, làm và sống làm sao để
Read More