Tháng: Tháng Mười Một 2017

CÕI TẠM

(Mai Thảo) Nghỉ hè nghỉ phép, ta thường đi chơi xa, trú ngụ tạm tại khách sạn. Dăm ba bữa nửa tháng, lại trở về nhà. Thường khi
Read More

Thư Cảm Tạ

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE Administration: 95 Mt Alexander Road, Flemington Vic 3031           
Read More

Sợ

Đoàn Khôi msc Trong cuộc sống con người không ai là không có những lúc sợ. Có người sợ nhiều, có người sợ ít. Người sợ ít có
Read More

Ý Nghĩa Kinh Kính Mừng

sưu tầm Đọc kinh Kính Mừng để ngợi khen, tôn vinh, đền đáp tình yêu Thiên Chúa. Khi Mẹ Maria dạy nhân loại đọc Kinh Kính Mừng, chúng
Read More