Month: Tháng Mười Một 2017

Thư Cảm Tạ

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE Administration: 95 Mt Alexander Road, Flemington Vic 3031           
Read More

Sợ

Đoàn Khôi msc Trong cuộc sống con người không ai là không có những lúc sợ. Có người sợ nhiều, có người sợ ít. Người sợ ít có
Read More

Ý Nghĩa Kinh Kính Mừng

sưu tầm Đọc kinh Kính Mừng để ngợi khen, tôn vinh, đền đáp tình yêu Thiên Chúa. Khi Mẹ Maria dạy nhân loại đọc Kinh Kính Mừng, chúng
Read More

Giáo Hội Đau Khổ

Sưu tầm Chúng ta là Giáo hội đang chiến đấu / Các thánh nam nữ là Giáo hội Khải hoàn mà chúng ta vừa mừng kính ngày 1/11
Read More

Ngày Tảo Mộ Lần Đầu

Nguyễn Tầm Thường Tôi đến đây thăm ngôi mộ của tôi. Ba năm trước người ta đưa tôi ra nghĩa trang này. Hôm ấy có người khóc. Chung
Read More