Ngày: Tháng Một 30, 2018

Quà Giáng Sinh

Đoàn Thị Nghi thức đêm Giáng Sinh bao giờ cũng bắt đầu với hoạt cảnh Thánh Guise và Đức Mẹ lang thang tìm nơi ngã lưng dưới màn
Read More

Tình Yêu Nhập Thể

Đoàn Khôi msc Tình yêu trong thế gian vốn dĩ đã có từ thời tạo dựng. Nếu như trong thư của Thánh Gio-an có nói: “Những ai biết
Read More

Vọng và Hy Vọng

An-tôn Lương Văn Liêm Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi
Read More

Tâm Tình Mùa Giáng Sinh

“Vì thương cõi tục Trời ban phúc Bởi tội dương trần Chúa giáng sinh” Vì   thế gian Ngài chịu khổ hình Thương   đời vướng phải nỗi điêu linh
Read More