Day: Tháng Năm 1, 2018

Phụng Vụ Mùa Phục Sinh

(Nguồn: Reflection trong Empowering Asia’s Laity của Charles F. Bertille) Mùa Phục sinh mang một ý nghĩa của niềm vui hân hoan vì Chúa Kitô đã sống lại khải
Read More