Tháng: Tháng Bảy 2018

Phúc Thật

Tạ ơn trời, cảm ơn đời và biết ơn người. Con xin cảm tạ dòng truyền giáo ngôi lời, gia đình, bè bạn cùng đại gia đình giáo
Read More

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Vầng Dương Tháng sáu, Mẹ Giáo Hội, mời gọi con cái mình chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cách đặc biệt hơn, là sống trọn tình con thảo
Read More

TĨNH LẶNG

Đoàn Khôi msc Tháng sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, một dịp để tôi quay trở lại với linh đạo của dòng Thừa Sai Thánh Tâm của
Read More