VỊ GIÁO HOÀNG CỦA GIỚI TRẺ VÀ THẾ GIỚI Đôi nét tiểu sử Với thật là Karol Józef Wojtyła,  ngài được sinh ra vào ngày 18 tháng 5 năm