VỊ BẢO VỆ KIÊN TRUNG CỦA NGAI TÒA KI-TÔ (?-108) Thánh Evaristus kế vị thánh Anacletus trên ngai tòa Phê-rô sau khi ngài  được bầu chọn từ cuộc