VINH QUANG TÌNH YÊU BẤT DIỆT CỦA ĐỨC KI-TÔ Ngày lễ đầu tiên trong lịch sử để vinh danh các thánh là ngày tưởng niệm “các vị tử