NHÀ TRUYỀN GIÁO VĨ ĐẠI TẠI Á CHÂU – QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO    I. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ Thánh Phanxicô Xaviê qua