Ngày: Tháng Sáu 9, 2019

Lạy Chúa, con đây

Đoàn Khôi msc Đau khổ là một kinh nghiệm không ai muốn. Con người luôn hy vọng một cuộc sống không có khổ đau, nhưng đó chỉ có
Read More