Tháng: Tháng Tám 2019

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ

(Tâm tình cầu nguyện tháng 7) Vầng Dương “Phúc thay ai xây dựng hòa bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã dõng dạc tuyên bố: ”Phúc thay ai biết xây dựng hòa bình thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”    Đúng vậy! Vì Thiên Chúa là sự bình an, là công lý và tình yêu nên người đòi buộc con cái của Ngài phải biết xây dựng công lý và theo đuổi công lý. Đấng tạo dựng nên vũ trụ bao la xinh đẹp này chính là Đấng sự thật, công lý và tình yêu.
Read More