Tháng: Tháng Mười Một 2019

Thơ: Mẹ Sầu Bi

Hôm nay kính lễ Mẹ Sầu Bi Lòng cảm mến, dâng Mẹ bài thơ yêu Khi xưa Mẹ đớn đau nhiều Dưới chân thập giá ngắm nhìn con
Read More