Tháng: Tháng Một 2020

Linh Mục Điều hợp viên của Ban Tuyên úy TGP Melbourne

TGP Melbourne 24/10/2019 Kính gửi Lm Giuse Trần Ngọc Tân (Dòng Thánh Thể) Kính Cha, Tôi rất vui mừng được gặp gỡ với cha và Ban đại diện CĐCGVN tuần qua. Sau cuộc họp, tôi đã đệ đạt lên ĐTGM Comensoli và cho Ngài hay ngoài chức vụ chính xứ Tổng lãnh Thiên Thần Micae, cha còn sẵn sàng đảm trách vai trò Điều hợp viên của Ban Tuyên úy thay thế cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển (DCCT) bắt đầu từ ngày 17/11/2019 hôm nay.  ĐTGM rất vui vì cha sẽ cùng làm việc với bốn cha khác cũng đang làm mục vụ trực tiếp cho cộng đồng đó là: Lm Giuse Vũ Ngọc Tuyển (CCT) Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng (SDB) Lm Phêrô Lý Trọng Danh (CCT) Và Lm Giuse Nguyễn Xuân Trường (Phan-Sinh) Xin cha hàng năm báo cáo ngắn gọn cho ĐTGM biết về tình hình mục vụ và các sinh hoạt của công đồng CGVN. Cám ơn cha về mọi việc mục vụ cha đang đảm trách và CĐCGVN đang đóng một vai trò rất sống động và quan yếu trong đời sống của Tổng Giáo phận. Chân thành cầu chúc cha mọi sự may lành, Lm Joe Caddy Tổng đại diện Chúc Mừng L.m. Giuse Trần Ngọc Tân sss Tân Điều Hợp Viên Của
Read More

GIỚI THIỆU MÙA VỌNG

 Cố GM. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm Năm Phụng Vụ: Thiên Chúa đã có một chương trình, một kế hoạch đối với vũ trụ nói chung và loài người
Read More

DỌN ĐƯỜNG

Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT Có một câu chuyện đuợc kể lại như sau: Vào một buổi học Giáo Lý trong Mùa Vọng, trong khi ông thầy
Read More

Internet và Giới Trẻ

Vatican News Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Năm 14/11 đã tiếp xúc với những thành viên tham dự Đại hội Quốc tế tại Vatican về chuyên đề:
Read More