400 năm Văn khố mật Vatican: 85 kilômét tài liệu

WHĐ (22.04.2012) / VIS – Năm nay kỷ niệm bốn trăm năm Văn khố mật Vatican, nơi lưu trữ và phân mục tất cả các tài liệu liên quan đến Tòa Thánh. Trong các sáng kiến được tổ chức để đánh dấu sự kiện này, một Hội nghị mang tên “Religiosa Archivorum Custodia”, được tổ chức từ ngày 17 tháng Tư tại Vatican, đang duyệt xét lịch sử các tài liệu, tầm quan trọng của các tài liệu này về mặt văn hóa và các kết quả của nghiên cứu gần đây nhất.

Có lẽ do việc giải thích sai lầm tên gọi (từ “mật” phải được hiểu theo nghĩa tiếng Latinh là “riêng”), mà các tài liệu lưu trữ luôn được bao quanh bởi một bầu khí mầu nhiệm. Văn khố được Đức giáo hoàng Phaolô V thành lập năm 1611 và ban đầu có các bản chép tay từ triều Đức giáo hoàng Grêgôriô VII (1073-1085) còn lưu lại được sau thời ly giáo Avignon. Phát biểu trên Đài phát thanh Vatican, Đức ông Sergio Pagano -quản thủ Văn khố mật Vatican, giải thích rằng các tài liệu ấy “gồm các thư từ hằng thế kỷ qua do các Đức giáo hoàng gửi hay nhận đã được phân mục, các tài liệu của Nội vụ Tông tòa, các tài liệu ngoại giao của nhiều vị sứ thần và các phái bộ ngoại giao, cũng như tài liệu Công đồng và Thượng Hội đồng Giám mục, v.v… Ban đầu các tài liệu lưu trữ được chứa trong các tủ kệ dài tổng cộng 400 mét, bây giờ đã là 85 kilômét”.

Năm 1881, Đức giáo hoàng Leo XIII đã mở Văn khố cho các nhà nghiên cứu tự do tham khảo. Theo nhà sử học người Đức Arnold Esch, “đây là Văn khố lớn nhất thế giới về thời Trung Cổ. Trên hết, đó là một Văn khố gồm các tư liệu có giá trị và tầm quan trọng toàn cầu”.

Dù các học giả đã rất nỗ lực, phần lớn Văn khố mật Vatican vẫn còn chưa được khám phá, chủ yếu là số lượng lớn các tư liệu có nguồn gốc từ thời các Sứ thần Tòa Thánh và từ thời kỳ chiến tranh thế giới thứ II.

Minh Đức