Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số nữ tu

WHĐ (3.08.2010) – Số liệu thống kê của trang mạng Văn hóa Công giáo (www.catholicculture.org) cho thấy Châu Á và Châu Phi đã tăng đáng kể số nữ tu từ năm 2000, trong khi Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Đại Dương có xu hướng giảm sút.

Tại châu Á, Ấn Độ tăng thêm 9.398 nữ tu trong thời gian 2002-2007, trong khi Việt Nam thêm 2.545 nữ tu. Hàn Quốc và Philippines tăng khoảng 500. Ba dòng tu gốc Kerala và Dòng Thừa sai Bác ái của Chân phước Teresa thuộc số những Dòng có xu hướng gia tăng trên toàn cảnh của thế giới.

Xu hướng gia tăng được nhận thấy trên toàn châu Phi: Tanzania và Congo tăng thêm 1.500, trong khi Nigeria, Madagascar, Kenya và Angola tăng thêm từ 500 đến 800 nữ tu.

Từ năm 2000 số nữ tu đã gia tăng tại 99 quốc gia. Thật không may, số gia tăng chưa đủ bù đắp sự giảm sút 4,6% số nữ tu trên toàn thế giới trong thời gian 2002-2007. Giảm sút nhiều nhất là tại các quốc gia phương Tây. Chẳng hạn, Italia đã giảm đi 11.156 nữ tu trong thời gian 2002-2007. Hoa Kỳ đứng thứ hai, giảm 10.454 nữ tu trong cùng thời kỳ. Tổng cộng có khoảng 750.000 nữ tu trên khắp thế giới, tỉ lệ: cứ 9.000 người có một nữ tu.

(Nguồn: www.combonimissionaries.org – 10 July, 2010)