Tác giả:

CHUYỆN CHUỘT NĂM TÝ

TRẦM THIÊN THU Trong các loài vật, chuột là loài ô uế, nghĩa là luật cấm đụng vào nó hoặc ăn thịt nó. Kinh Thánh cho biết: “Trong
Read More