Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng

Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Bậc thang dẫn lối Thiên Đàng
Lời Kinh thấm đượm kho tàng hồng ân
Mân Côi Kinh bởi Phúc Âm
Lời Kinh tán tụng hồng ân Chúa Trời
Kinh Mân Côi, Kinh tuyệt vời !
Bao người đạt được muôn điều cầu xin
Muôn Hoa Hồng thật đẹp xinh !
Lời Kinh huyền nhiệm lung linh nhiệm mầu
Như muôn ánh sao trên trời
Kinh Mân Côi, Kinh chứa đượm hào quang
Muôn vàn thần thánh cao sang
Chuyển Mân Côi Thánh trước ngai Chúa Trời
Quả lời Đức Mẹ tuyệt vời !
Nhắn gởi con cái còn nơi gian trần
Nhớ lời Đức Mẹ ân cần !
Mân Côi lần hạt xin đừng lãng quên
Sẽ luôn có Mẹ kề bên
Mân Côi suy gẫm Phúc Âm bởi trời
Kinh Mân Côi thật tuyệt vời !
Mai vàng, cúc thắm rã rời chẳng sai !
Hoa Hồng mầu nhiệm nối dài
Mân Côi hồng phúc muôn đời linh thiêng
Chẳng hư nát, mãi triền miên
Là “ Hoa “đẹp nhất ở trên Thiên Đình
Muôn hoa ngày tết sẽ tàn
Nhưng “ Hoa “ huyền nhiệm lung linh muôn đời
Kinh Mân Côi , Hoa bởi trời
Vì Đức Chúa trời là Chúa của Xuân
Bậc thang huyền nhiệm lung linh
Dẫn về tới bến Thiên Đình là đây
Mân côi lần hạt mỗi ngày
Chính là hái trái trường sinh ấy mà./.
Mong thay !