Backup tự động các tài liệu online miễn phí: 2G dung lượng

Dùng ổ cứng để backup các tài liệu mà quý vị tốn biết bao nhiêu công sức để tạo nên là điều nên làm thường xuyên. Nhưng chắc ăn hơn nữa là backup online. Với những ai làm ở văn phòng và về nhà muốn tiếp tục sửa đổi files hay cần đến chúng thì đây là một cách tiện lợi: Dropbox hay Mozy

Dropbox.com

Quý vị cần:

– Đăng ký

– Download nhu liệu (http://www.dropbox.com)

– Cài nhu liệu vào

– Nếu có thắc mắc gì xin xem: http://www.dropbox.com/help/category/Getting%20Started

Tính năng của Dropbox

File Sync
Dropbox cho phép quý vị đồng bộ hóa các tập tin của quý vị trực tuyến (sync your files online ) và giữa các máy computer của quý vị qua lại với nhau một cách tự động.

– Chương mục đăng ký miễn phí thì quý vị được 2GB dung lượng lưu trữ trực tuyến, và nếu mua thì lên đến 100GB.
– Dropbox đồng bộ hoá bất kỳ loại hoặc kích thước của các các tập tin.
– Dùng cho cả Windows, Mac và Linux.
– Tự động đồng bộ khi quý vị tạo các tập tin mới hoặc những thay đổi được phát hiện.
– Làm việc trên các tập tin trong Dropbox của quý vị ngay cả khi quý vị đang offline. Những thay đổi quý vị đã làm sẽ được đồng bộ một khi máy tính của quý vị có kết nối Internet lại.
– Dropbox sẽ tiếp tục chuyển giao một cách chính xác những gì còn lại đi nếu quý vị bị rớt mạng.
Đồng bộ hóa một cách hiệu quả – chỉ có những phần nhỏ của một tập tin mà bị thay đổi (không phải là toàn bộ tập tin) được đồng bộ hóa. Điều này giúp quý vị tiết kiệm thời gian.

Ngoài ra, quý vị còn có thể: share file (chia sẻ bài vở), xem các tập tin từ bên trong ứng dụng, tải về tập tin để xem v.v

Muốn biết thêm chi tiết xin đọc (Anh ngữ): http://www.dropbox.com/features

Mozy.com

Mozy.com cũng là một dịch vụ tương tự, dung lượng 2G miễn phí tại http://mozy.com/home/free

Cần dùng qua một thời gian mới biết dịch vụ nào hơn.

Chúc thành công!

Thụy Nguyễn