BẠN MUỐN LÀM VIỆC VỚI GIỚI TRẺ?

HÃY GIA NHẬP TU HỘI SALESIANS OF DON BOSCO

HOẶC BẠN MUỐN NGHỈ MỘT NĂM SAU NHỮNG NĂM THÁNG DÀI HỌC HÀNH ĐỂ GIÚP GIỚI TRẺ TẠI MỘT QUỐC GIA KHÁC TRÊN THẾ GIỚI…

Tu hội salesian sẽ sửa soạn các bạn trước khi gửi các bạn đi làm việc tại các quốc gia khác.

NẾU Ở ÚC XIN LIÊN LẠC: Lm Anthony Quảng SDB Mobile: 0412 560445 quangsdb@yhoo.com
Hoặc vào các trang mạng: http://www.sdb.org.au hay http://www.salesiansisters.org.au/cms