BỆNH TÌNH

Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
– Anh thấy trong người thế nào?
Chồng thều thào:
– Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.