Bệnh Viêm Khí Quản Kinh Niên

Có hai loại bệnh viêm khí quản kinh niên
1- Chronic bronchitis

Những người bị chronic bronchitis thường cãm thấy khó thở, ho ra đàm mỗi ngày

2- Emphysema

Những người bị bệnh viêm khí quản kinh niên thuộc loại emphysema thường cãm thấy khó thở, nhưng không ho ra đàm nhiều như những người bị chronic bronchitis

3- Có một số người có triệu chứng của bệnh viêm khí quản kinh niên và bệnh suyển.

80-90% các trường hợp bệnh viêm khí quản kinh niên do hút thuốc gây ra. Người hút thuốc lá dễ bị bệnh viêm khí quản kinh niên hơn người hút cigar hay thuốc ống( pipe). Khoãng 10-20% người hút thuốc sẽ bị bệnh viêm khí quản kinh niên. Một số trường hợp người bị viêm khí quản kinh niên do di truyền ( thiếu alpha 1 antitrypsin)

Có thể dùng thử nghiệm phổi ( spirometry) đễ chuẫn đoán những người bị viêm khí quản kinh niên. Khi thử spirometry, người bệnh sẽ thỗi vào trong một cái ống thở và máy sẽ tính FEV1/FVC ( FEV1 là lượng không khí người thử thở ra trong vòng 1 giây và FVC là lượng không khí người thử thở ra từ lúc phổi đầy không khí cho tới lúc không thể thở ra được nữa). Thường thì FEV1/FVC cao hơn 80%.

Viêm khí quản kinh niên nhẹ FEV1/FVC 60-80%

Viêm khí quản kinh niên khá nặng FEV1/FVC 40-60%

Viêm khí quản kinh niên nặng FEV1/FVC<40%

Thuốc chữa trị bệnh Viêm khí quản kinh niên

a- Thuốc làm cho ống phổi nở ra ngắn hạn salbutamol ( Ventolin, bricanyl) hay là ipratropium ( Atrovent)

b- Thuốc làm cho ống phổi nở ra dài hạn Tiotropium (Spiriva ) hay là eformoterol ( Oxis) hay là salmeterol( serevent)

c- Thuốc steroids có thể là thuốc hít (flixotide) hay thuốc viên( prednisolone).

Tất cả những người bị bệnh Viêm khí quản kinh niên cần phải ngưng hút thuốc. Nếu không hút nhuốc nhiều, người hút thuốc có thể ngưng hẳn hút thuốc mà không cần những phương pháp hay là thuốc trợ bỏ húc thuốc ( thuốc nhai nicotine, thuốc dán nicotine, zyban,champix). Ngoài ra những người hú thuốc có thể dùng hypnosis đễ giúp họ ngưng hút thuốc. Khi ngưng hút thuốc, những người bị bệnh Viêm khí quản kinh niên nhẹ sẽ từ từ cãm thấy dễ thở hơn,bớt ho ra đàm. Tuy nhiên phỗi cũa những người sẽ không bao giờ trỡ lại bình thường( so với lúc họ không hút thuốc).

Nếu không nặng lắm, người bị bệnh Viêm khí quản kinh niên có thể dùng Salbutamol hoặc là ipratropium nói trên khi cần. Có thể dùng 2 loại thuốc nói trên thường nếu cần và cũng có thể dùng 2 loại thuốc nói trên chung với nhau (salbutamol+ ipratropium ).

Nếu vẫn còn cãm thấy khó thở, người bệnh có thể dùng thuốc làm cho ống phổi nở ra dài hạn như Tiotropium (Spiriva ) hay là eformoterol ( Oxis) hay là salmeterol( serevent). Dùng Tiotropium có thể giảm số lần những người bị bệnh phổi nặng hơn( acute exacerbation).

Những người bị bệnh Viêm khí quản kinh niên nặng hơn có thể dùng thuốc hít steroid ( inhaled steroids) hay là thuốc steroid+ salmeterol ( seretide ), steroid+ efemoterol( symbicort).

Đôi khi, người bị Viêm khí quản kinh niên có thể bị nhiễm trùng đường phổi và cãm thấy khó thỡ hơn. Trong những trường hợp này, người bệnh có thể cần nhập viên và cần thuốc trụ sinh và thuốc steriod tiêm thẳng vào máu. Khi bình phục, người bệnh cần uống thuốc prednislone viên khoảng 2 tuần).

Những người bị Viêm khí quản kinh niên nặng và lượng oxygen trong máu xuống quá thấp có thể dùng oxygen trong nhà

Ngoài những điều nói trên, những người bị Viêm khí quản kinh niên cần chích ngừa flu và ngừa sưng phổi ( pneumonia), tập thể dục đều, ăn uống đầy đủ, khám bác sỉ thường xuyên nhất là khi Viêm khí quản kinh niên trở nặng hơn.

BS Ng. Chí Thiện – 07/2010