Biển

Thuở còn thơ nhỏ vẫn thường hỏi mẹ
Biển là chi?, có đẹp tự mùa hè?
Mẹ cười tươi: “Biển tấp nập thuyền bè
Biển cho cá, cho tôm nuôi lớn trẻ ”
Rồi lớn khôn hiểu nhiều qua tranh vẽ
Qua vần thơ những mẫu chuyện thắt se
Chuyện tình yêu nào rồi cũng khóc nhè
Ôi bao chuyện biển vẫn là buồn nhất
Biển là chỉ mà anh yêu rất mực ?
Nhớ hôm nào anh ra sức nhọc công
Khi nghe nhỏ ghét biển tận đáy lòng
Không lên tiếng anh gởi card hòa tiếng sóng
“Nhỏ ơi hỡi ! Biển cho đời sức sống
Đoàn người vui đùa giỡn với hư không
Em có thương, vẫn ghét hay đã mong ?”
“Không, Không ghét nhưng không hề thích biển”

Sưu tầm