BÔNG HỒNG DÂNG MẸ

Con biếu Mẹ bông hồng nhung thắm đỏ!
Tình yêu thương dâng Mẹ đó, Mẹ ơi!
Nguyện ơn Trên cho Mẹ mãi sống đời!
Cùng con Mẹ an bình nơi cõi thế!

Dâng lên Mẹ một bông hồng màu trắng,
Về Mẹ yêu cho từng tháng năm xưa!
Bao thân thương, dấu ái nói sao vừa!
Lòng thương Mẹ như cơn mưa tháng hạ!

Công ơn Mẹ như trời cao, biển cả
Chín tháng dài trong dạ Mẹ chở che!
Sinh, dưỡng con trong hôn, nựng, vỗ về
Từng thao thức khi con nhè … không ngủ!

Mẹ xác xơ cho con hằng no đủ
Mẹ lạnh lùng để con Mẹ ấm êm!
Mẹ chăm che nâng từng giấc ngủ mềm!
Cho con lớn, chụm chung thêm tình Mẹ!

Con vào đời với tang điền, dâu bể
Mẹ vẫn hằng theo dõi bước con đi!
Mẹ lặng im dù chẳng nói năng gì,
Nhưng mắt Mẹ theo con đi ngàn hướng!

Hạnh phúc thay những ai còn có Mẹ
Đau vô chừng khi Mẹ đã ra đi!
Cuộc đời con rồi sẽ mãi đơn lì!
Làm sao lấp những buồn se sắt đó!

Minh Nghĩa