Chuyên mục: Chủ Đề

Chủ Nghĩa Giáo Quyền

 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch Hàng năm chủ tịch và tổng thư ký Hội đồng Giám mục Canada đi Rôma vài ngày để thăm các thành viên trong
Read More