THIÊN HÙNG SỬ 117 HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – SỐ THÁNG 11, 2017

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI ….Tiếp Theo 117 THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TRÊN ĐẤT VIỆT ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II SUY TÔN HIỂN THÁNH NGÀY 19.06.1988 Bốn Đợt Suy Tôn Chân Phước: • 27.05.1900 Đức Lêo XIII: 64 vị • 20.05.1909 Đức Piô X: 8 vị • 02.05.1909 Đức Piô X: 20 vị • 29.04.1951 Đức Piô … [Đọc thêm…]

THIÊN HÙNG SỬ 117 HIỂN THÁNH  TỬ ĐẠO VIỆT NAM – số tháng 10, 2017

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI Tiếp Theo Ngày 21 tháng 12 Thánh Phêrô TRƯƠNG VĂN THI Linh mục (1763 – 1839) Lý hình cõng tử tội. Trên đường ra pháp trừơng, từ nhà ngục Hà Nội đến ô Cầu Giấy, ngừơi tử tội ốm yếu bệnh tật với tuổi già 76, bước đi chẳng nổi nữa. Ông bứơc đi lảo … [Đọc thêm…]

THIÊN HÙNG SỬ 117 HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – số tháng 9, 2017

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI Tiếp Theo Thánh Phaolô NGUYỄN VĂN MỸ Thầy giảng (1798 – 1838)   Là người lớn tuổi nhất, thầy Phaolô Mỹ như người anh cả, và là chỗ dựa cho hai thầy giảng cùng bị giam chung. Trong một lá thư gửi cho thừa sai Marette, thầy Đường viết: “… Từ ngày được diễm phúc … [Đọc thêm…]

THIÊN HÙNG SỬ 117 HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – SỐ THÁNG 8, 2017

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI – Tiếp Theo Ngày 06 tháng 12 Thánh Giuse NGUYỄN DUY KHANG Thầy giảng dòng ba Đaminh (1832 – 1861) Một môn sinh trung thành. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang được các tín hữu Việt Nam tôn kính trong số bốn thánh tử  đạo Hải Dương.   Tuy thánh nhân … [Đọc thêm…]

THIÊN HÙNG SỬ 117 HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – số tháng 12, 2016

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI Tiếp Theo • Thánh Giá trên cổ. Khi không còn hy vọng làm cho ông đội Trung mất niềm tin, các quan liền làm án tâu xin vua Tự Đức cho lệnh trảm quyết. Nhà vua liền châu phe. Sáng 06.10.1858, ông đội Trung được dẫn ra pháp trường An Hòa … [Đọc thêm…]

THIÊN HÙNG SỬ 117 HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – số tháng 9, 2016

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI Tiếp Theo Cuộc giã từ rơi lệ. Người con gái ông Lý, cô Mỹ tuy mới 12 tuổi, cũng lén mẹ ra tỉnh tìm cách qua ba lần cửa có lính gác, vào thưa với cha: “Xin cha can đảm chịu chết vì Chúa.” Cậu Tường mới chín tuổi, con trai ông Lý Mỹ, … [Đọc thêm…]

THIÊN HÙNG SỬ 117 HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – số tháng 8, 2016

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI Tiếp Theo   Ngày 12 tháng 08 Thánh Antôn NGUYỄN ĐÍCH Trùm họ (1769 – 1838) Gia trưởng một gia đình tử đạo. Thánh Antôn Nguyễn Đích, một mẫu gương sáng ngời cho những  người gia trưởng, đặc biệt trong việc giáo dục hướng dẫn đức tin cho con cái. Không kể thánh Lý … [Đọc thêm…]

THIÊN HÙNG SỬ 117 HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (số tháng 5, 2016)

Tiến sĩ TRẦN AN BÀI Tiếp Theo Bên cạnh những bài học và lời giáo huấn, chính đời sống cha là một gương sống động cho họ, khi cha dâng lễ, mọi người như gặp gỡ được Thiên Chúa. Khi cha giảng mọi người đều thấy sốt sắng thêm lên. Không bao giờ cha ngại ngùng với bất cứ … [Đọc thêm…]