Danh mục: Mẹo Vặt

15 mẹo vặt hữu ích

Trị kiến: Kiến ghét dưa leo. Bỏ vỏ dưa leo gần chỗ có kiến hay ổ kiến. Muốn có nước đá trong và sạch: đun nước cho sôi
Read More