PHỤC VỤ TANG LỄ CÔNG GIÁO

Nhóm Thiện Nguyện Nicôđêmô – Sydney Công Việc: Tùy theo nhu cầu của Tang Quyến, Nhóm sẽ cốgắng tiếp giúp, hướng dẫn: – Các việc cần làm ngay khi có người thân từ trần. – Những liên hệ với quý Cha, Ban Mục Vụ, nhà thờ, nhà quàn… – Cho mượn các vật dụng cần thiết. … [Đọc thêm…]

Thư Cảm Tạ

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY – MELBOURNE Administration: 95 Mt Alexander Road, Flemington Vic 3031 Telephone: 0412 715 656 – 0418 926 986 www.vietcatholicmelbourne.org.au   Trong tâm tình tán tụng hồng ân Thiên Chúa, chúng con chân thành cảm tạ: • Quý Cha trong Ban Tuyên Úy, … [Đọc thêm…]