Thánh Ca – Nước Mắt Chiều Canvê

Nước Mắt Chiều Canvê Sáng tác: mân Côi Trình Bày: Thùy Loan Chặng thứ Mười Ba: Đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá – Tình yêu mạnh hơn sự chết 0 Likes . 0 Dislikes Like . Dislike

Thánh Ca: Cho Con Vững Tin

Thánh Ca: Cho Con Vững Tin – Sáng tác: Nguyễn Duy – Trình bày: Thùy Loan – Mai Hương – Minh Nguyệt 0 Likes . 0 Dislikes Like . Dislike